Gebruiksvoorwaarden

Deze Servicevoorwaarden zijn een wettelijk afdwingbare overeenkomst tussen u en “RadioFmLuisteren” die uw toegang tot en gebruik van de “RadioFmLuisteren” Service regelt.

Door gebruik te maken van de “RadioFmLuisteren” dienst of door materiaal in te zenden via de dienst, erkent u uitdrukkelijk dat u deze overeenkomst hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt hieraan gebonden te zijn.

Deze Overeenkomst is een wettelijke overeenkomst tussen u en “RadioFmLuisteren” (zoals hieronder gedefinieerd), en de voorwaarden ervan zijn op u van toepassing, ongeacht of u een Geregistreerde Gebruiker of een Bezoeker bent die de Applicaties gebruikt. Indien u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst, gelieve dan geen gebruik te maken van de “RadioFmLuisteren” dienst.

We kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen, dus bekijk ze regelmatig.

De dienst

RadioFmLuisteren.nl” is een digitale radio-ontvanger op dezelfde manier dat “RadioFmLuisteren.nl” het digitale equivalent is van een radio-ontvanger. Het is een index van radiostations bedoeld om het gemakkelijker te maken radioprogramma’s te vinden van omroep- of radiobronnen, of ze nu op onze site staan of via software-apps voor mobiele apparaten, computers of systemen in de auto.

RadioFmLuisteren.nl” is geen omroeporganisatie, en haar directorydienst leidt mensen eenvoudigweg naar relevante inhoudsbronnen op basis van hun openbaar toegankelijke diensten. “RadioFmLuisteren.nl” is een tussenpersoon die gebruikers (via ingebouwde hyperlinks) verbindt met radio’s op het internet die live muziek uitzenden.

RadioFmLuisteren.nl” is geen eigenaar van de handelsmerken waarnaar wordt verwezen en maakt geen aanspraak op het auteursrecht over het materiaal waartoe luisteraars toegang krijgen. “RadioFmLuisteren.nl” volgt alle relevante wetten en respecteert de rechten van derden. “RadioFmLuisteren.nl” is niet aansprakelijk voor de inhoud die wordt uitgezonden door de radiostations die op de website worden vermeld

Servicewijzigingen

RadioFmLuisteren.nl” kan de dienst op elk moment wijzigen, opschorten of beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving. “RadioFmLuisteren.nl” heeft het recht om op elk gewenst moment naar eigen goeddunken enige kenmerken of functionaliteit van de dienst te verwijderen (met inbegrip van nieuwe upgrades). “RadioFmLuisteren.nl” is niet aansprakelijk voor enige wijziging, opschorting, of onderbreking van de dienst functies.”

Gebruik van de dienst

Het is u niet toegestaan de “RadioFmLuisteren.nl” dienst voor commerciële doeleinden te gebruiken, en u stemt ermee in de dienst niet door te verkopen, in onderlicentie te geven, over te dragen, te verhuren, te leasen of commercieel te exploiteren.

U stemt ermee in de dienst “RadioFmLuisteren.nl” niet op onwettige wijze te gebruiken of te proberen er zonder toestemming toegang toe te krijgen (door deze te wijzigen, aan te passen of te hacken). Het is ten strengste verboden om persoonlijke gegevens van andere gebruikers te verzamelen of op te slaan zonder hun uitdrukkelijke toestemming. Wanneer u gebruik maakt van de Dienst met behulp van een mobiel apparaat, kunnen de reguliere kosten, datatarieven en andere kosten van uw draadloze serviceprovider van toepassing zijn, en u erkent dat u als enige verantwoordelijk bent voor deze kosten.

Inhoud van derden

Materiaal van derden kan worden gecodeerd met behulp van een verscheidenheid aan kopieerbeveiligingsmethoden, allemaal bedoeld om de auteursrechtelijke belangen van de betrokken derde partij te beschermen. Deze kopieerbeveiligingstechnieken kunnen de “RadioFmLuisteren.nl” dienst beperken of verhinderen om inhoud van derden af te spelen.

U gaat ermee akkoord dat “RadioFmLuisteren.nl” geen invloed heeft op de beslissing van een derde partij om dergelijke kopieerbeveiligingstechnieken te gebruiken, en u begrijpt dat “RadioFmLuisteren.nl” niet verantwoordelijk zal worden gehouden voor uw of een andere persoon om toegang te krijgen tot of te luisteren naar materiaal van derden als gevolg van een kopieerbeveiligingsmechanisme.

Vanwege auteursrechtelijke beschermingsmaatregelen is het op enigerlei wijze extraheren, verwijderen, bewerken of proberen te extraheren van het materiaal verboden. U kunt verantwoordelijk worden gehouden en uw account kan worden opgeschort of verwijderd als u een van deze activiteiten onderneemt.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de aard van inhoud van derden.

U kunt luisteren naar en toegang krijgen tot materiaal van derden, waarover “RadioFmLuisteren.nl” geen redactionele of programmeringscontrole heeft via de dienst. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de aard van het materiaal van derden.

Advertenties, sponsoring en partnerschappen

Wij kunnen reclame voor producten en diensten van derden of ander promotiemateriaal via de Dienst tonen. Uw deelname aan aanbiedingen van derden via de “RadioFmLuisteren.nl” dienst is uitsluitend tussen u en deze derde partij, en uw betrokkenheid is onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden verbonden met dergelijke reclame of promotie. U stemt ermee in dat “RadioFmLuisteren.nl” niet verantwoordelijk zal worden gehouden voor enige schade of verlies van welke aard dan ook als gevolg van deelname aan deze promoties door gebruik te maken van de “RadioFmLuisteren.nl” dienst.

Intellectuele eigendom en licenties

U mag “RadioFmLuisteren.nl” niet gebruiken om gegevens te extraheren, websites te scrapen, of enige andere vorm van gegevensverzameling of extractie activiteiten uit te voeren. Het gebruik van de dienst op een manier waarvoor het nooit bedoeld is, is strikt verboden.

RadioFmLuisteren.nl” hecht veel waarde aan de bescherming van het auteursrecht en intellectuele eigendom van anderen, en dit nemen wij dan ook zeer serieus. Wij roepen onze gebruikers dan ook op hetzelfde te doen: respecteer de rechten van derden!

RadioFmLuisteren.nl” houdt zich actief aan de wet op intellectueel eigendom, zoals blijkt uit de strikte handhaving van overeenkomsten met betrekking tot het gebruik van auteursrechtelijk beschermde muziek en video’s op de Dienst “RadioFmLuisteren.nl“. Alle inbreukmakende activiteiten met betrekking tot intellectueel eigendom zullen niet worden toegestaan op de Service “RadioFmLuisteren.nl” Wanneer ingelicht door een derde partij eigenaar van intellectuele eigendom of zijn vertegenwoordiger, zal “RadioFmLuisteren.nl” al het materiaal waarvan wij geloven dat het inbreuk maakt op hun intellectuele eigendomsrechten verwijderen van de dienst door het verstrekken via de dienst

RadioFmLuisteren.nl” kan inhoud van derden die door een enkele gebruiker is geplaatst verwijderen na ontvangst van meer dan twee verwijderingsmeldingen. “RadioFmLuisteren.nl” heeft het recht om de account van een gebruiker te beëindigen als de site slechts één melding ontvangt die wijst op een overtreding.

Procedure voor het melden van de vermeende overtreding

Indien u van mening bent dat enige inhoud van de “RadioFmLuisteren.nl” dienst gebruikt of geëxploiteerd is op een manier die inbreuk maakt op één van uw intellectuele eigendomsrechten, dient u zo snel mogelijk een “Vermeend Inbreukrapport” te sturen naar RadioFmLuisteren.nl@gmail.com.